Wednesday, 21 February 2024 7:47 pm
Wednesday, 21 February 2024 7:47 pm

ප්‍රධාන පුවත්

“සෞඛ්‍ය සේවයේ මානව සම්පත බරපතල අර්බුදක” – වෛද්‍ය චමල් සංජීව

වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයන්ට ප්‍රමාණවත් වැටුප් සහ දීමනා අහිමි වීම හේතුවෙන් ඔවුන්...

පත්තරේ

📰 Balawegaya January 2024
📰 Balawegaya december 2023

දවසේ කාටූනය

  • දේශපාලන
  • ආර්ථික
  • ක්‍රීඩා
  • තරුණ
  • කාන්තා

“සෞඛ්‍ය සේවයේ මානව සම්පත බරපතල අර්බුදක” – වෛද්‍ය චමල් සංජීව

වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයන්ට ප්‍රමාණවත් වැටුප් සහ දීමනා අහිමි වීම හේතුවෙන් ඔවුන්...

“අල්ලස්, දූෂණ හා වංචා වලට සම්බන්ධ සමාගම්, අසාදු ලේඛනයට ඇතුළත් නොවූ දකුණු ආසියාවේ එකම රට ශ්‍රී ලංකාව” – විපක්ෂ නායක සජිත් (VIDEO)

අල්ලස්, දූෂණ හා වංචා  සිදුවීම් නිසා Black List වෙන සමාගම් ගැන තොරතුරු වත්මන් රජය විසින් සඟවනවා...

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නැවතත් හොර රැළ අතටම පත් වෙලා – විපක්ෂ නායක සජිත් (VIDEO)

පාර්ලිමේන්තුවේ 225 දෙනාම එකට එකතු වී දුෂිත වංචාකාරි ක්‍රිකට් පරිපාලනය වෙනස් විය යුතු බවට යෝජනාවක්...

Breaking: සම්මත කිරීමට විශේෂ බහුතරයක් හා ජනමත විචාරණයක් අවශ්‍යයි, ත්‍රස්ත පනත ගැන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණය පාර්ලිමේන්තුව​ට දැනුම්දෙයි (VIDEO)

ත්‍රස්ත විරෝධී පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් වන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය අද (20) පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම්...

සැප්තැම්බර් මාසයේදී ලිංගික අපයෝජන 168ක්, 16ට අඩු 22ක්, සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සැපයීමට ක්‍රමවේදයක් අවශ්‍යයි ! මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ අවධානය

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් අවශ්‍ය පාසල් ගැහැණු ළමුන් සංඛ්‍යාව නිවැරදිව හඳුනා ගැනීමටත් ඔවුන්ට අවශ්‍ය...

දේශපාලන පුවත්

“සෞඛ්‍ය සේවයේ මානව සම්පත බරපතල අර්බුදක” – වෛද්‍ය චමල් සංජීව

වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයන්ට ප්‍රමාණවත් වැටුප් සහ දීමනා අහිමි වීම හේතුවෙන් ඔවුන්...

කාන්තා පුවත්

සැප්තැම්බර් මාසයේදී ලිංගික අපයෝජන 168ක්, 16ට අඩු 22ක්, සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සැපයීමට ක්‍රමවේදයක් අවශ්‍යයි ! මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ අවධානය

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් අවශ්‍ය පාසල් ගැහැණු ළමුන් සංඛ්‍යාව නිවැරදිව හඳුනා ගැනීමටත් ඔවුන්ට අවශ්‍ය...

තරුණ පුවත්

Breaking: සම්මත කිරීමට විශේෂ බහුතරයක් හා ජනමත විචාරණයක් අවශ්‍යයි, ත්‍රස්ත පනත ගැන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණය පාර්ලිමේන්තුව​ට දැනුම්දෙයි (VIDEO)

ත්‍රස්ත විරෝධී පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් වන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය අද (20) පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම්...

ආර්ථික පුවත්

“අල්ලස්, දූෂණ හා වංචා වලට සම්බන්ධ සමාගම්, අසාදු ලේඛනයට ඇතුළත් නොවූ දකුණු ආසියාවේ එකම රට ශ්‍රී ලංකාව” – විපක්ෂ නායක සජිත් (VIDEO)

අල්ලස්, දූෂණ හා වංචා  සිදුවීම් නිසා Black List වෙන සමාගම් ගැන තොරතුරු වත්මන් රජය විසින් සඟවනවා...

ක්‍රීඩා පුවත්

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නැවතත් හොර රැළ අතටම පත් වෙලා – විපක්ෂ නායක සජිත් (VIDEO)

පාර්ලිමේන්තුවේ 225 දෙනාම එකට එකතු වී දුෂිත වංචාකාරි ක්‍රිකට් පරිපාලනය වෙනස් විය යුතු බවට යෝජනාවක්...

ජනතා ගැටලු

“සෞඛ්‍ය සේවයේ මානව සම්පත බරපතල අර්බුදක” – වෛද්‍ය චමල් සංජීව

වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයන්ට ප්‍රමාණවත් වැටුප් සහ දීමනා අහිමි වීම හේතුවෙන් ඔවුන්...

විශේෂාංග පුවත්

ශ්‍රී ලංකේය දේශපාලනයේ මහත්මා සලකුණු තැබූ ඔහුගේ කතාව “මගේ කතාව” නමින්

ජාතිය, ආගම, භාශාව ආධී මානවීය විවිධත්වයන් දේශපාලනික බල උවමනාවන් සදහ අවියක් කරගත් ශ්‍රී ලාංකේය...

පරිසර පුවත්

දූෂිතයන්ගේ කඩුලු දැවී යයි, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ගැන හේෂාගෙන් ප්‍රබල කතාවක්

වර්තමානයේ රට තුල කතාබහට ලක්ව තිබෙන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංගමයේ සිදුවී ඇති වංචා දුෂණ රාශියක් පිලිබදව...