ප්‍රධාන පුවත්

“හොරු සමඟ එකතු වී ජනධිපතිකම් ගත්තනම් මටත් වෙන්නෙ හොරු එක්ක ලගින්න” – සක්විති රජකම දෙනවා කිව්වත් හොරු එක්ක ඩීල් නොදමන බව සජිත් නැවත නැවතත් තහවුරු කරයි (VIDEO)

මේ වන විට රටේ දේශපාලනය තුළ බලය ලබා ගැනීමට බලු පොරයක් මෙන් තනතුරු තාන්න මාන්න ලබා ගැනීමට කුමන්ත්‍රණ...

පත්තරේ

📰 Balawegaya March 2024
📰 Balawegaya January 2024

දවසේ කාටූනය

  • දේශපාලන
  • ආර්ථික
  • ක්‍රීඩා
  • තරුණ
  • කාන්තා

“හොරු සමඟ එකතු වී ජනධිපතිකම් ගත්තනම් මටත් වෙන්නෙ හොරු එක්ක ලගින්න” – සක්විති රජකම දෙනවා කිව්වත් හොරු එක්ක ඩීල් නොදමන බව සජිත් නැවත නැවතත් තහවුරු කරයි (VIDEO)

මේ වන විට රටේ දේශපාලනය තුළ බලය ලබා ගැනීමට බලු පොරයක් මෙන් තනතුරු තාන්න මාන්න ලබා ගැනීමට කුමන්ත්‍රණ...

ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ ක්‍රියාවලිය සඳහා බැඳුම්කර හිමියන් ඉල්ලා සිටින දූෂණ විරෝධී යාන්ත්‍රණය ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය පසුබට වන්නේ ඇයි ? විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ප්‍රශ්න කරයි (VIDEO)

වෙරිටේ රිසර්ච් නම් පර්යේෂණ ආයතනය නැවුම් ප්‍රතිපත්තිමය උපකරණයක් නිර්මාණය කර ඇති බවත් මේ ආයතනයේ...

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නැවතත් හොර රැළ අතටම පත් වෙලා – විපක්ෂ නායක සජිත් (VIDEO)

පාර්ලිමේන්තුවේ 225 දෙනාම එකට එකතු වී දුෂිත වංචාකාරි ක්‍රිකට් පරිපාලනය වෙනස් විය යුතු බවට යෝජනාවක්...

“හොරු සමඟ එකතු වී ජනධිපතිකම් ගත්තනම් මටත් වෙන්නෙ හොරු එක්ක ලගින්න” – සක්විති රජකම දෙනවා කිව්වත් හොරු එක්ක ඩීල් නොදමන බව සජිත් නැවත නැවතත් තහවුරු කරයි (VIDEO)

මේ වන විට රටේ දේශපාලනය තුළ බලය ලබා ගැනීමට බලු පොරයක් මෙන් තනතුරු තාන්න මාන්න ලබා ගැනීමට කුමන්ත්‍රණ...

“කාටවත් අන්තවාදය සහ ජාතිවාදය ව්‍යාප්ත කරන්න මේ රටේ අවසර නැහැ” – විපක්ෂ නායක සජිත් (VIDEO)

රටේ විවිධ ආගම් හා ජාතීන්ට සම්බන්ධ ජනතාව සිටින බවත් මේ සෑම ආගමකට ම සහ ජාතියකටම රටේ නිදහසක් ඇති බවත්...

දේශපාලන පුවත්

“හොරු සමඟ එකතු වී ජනධිපතිකම් ගත්තනම් මටත් වෙන්නෙ හොරු එක්ක ලගින්න” – සක්විති රජකම දෙනවා කිව්වත් හොරු එක්ක ඩීල් නොදමන බව සජිත් නැවත නැවතත් තහවුරු කරයි (VIDEO)

මේ වන විට රටේ දේශපාලනය තුළ බලය ලබා ගැනීමට බලු පොරයක් මෙන් තනතුරු තාන්න මාන්න ලබා ගැනීමට කුමන්ත්‍රණ...

කාන්තා පුවත්

“කාටවත් අන්තවාදය සහ ජාතිවාදය ව්‍යාප්ත කරන්න මේ රටේ අවසර නැහැ” – විපක්ෂ නායක සජිත් (VIDEO)

රටේ විවිධ ආගම් හා ජාතීන්ට සම්බන්ධ ජනතාව සිටින බවත් මේ සෑම ආගමකට ම සහ ජාතියකටම රටේ නිදහසක් ඇති බවත්...

තරුණ පුවත්

“හොරු සමඟ එකතු වී ජනධිපතිකම් ගත්තනම් මටත් වෙන්නෙ හොරු එක්ක ලගින්න” – සක්විති රජකම දෙනවා කිව්වත් හොරු එක්ක ඩීල් නොදමන බව සජිත් නැවත නැවතත් තහවුරු කරයි (VIDEO)

මේ වන විට රටේ දේශපාලනය තුළ බලය ලබා ගැනීමට බලු පොරයක් මෙන් තනතුරු තාන්න මාන්න ලබා ගැනීමට කුමන්ත්‍රණ...

ආර්ථික පුවත්

ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ ක්‍රියාවලිය සඳහා බැඳුම්කර හිමියන් ඉල්ලා සිටින දූෂණ විරෝධී යාන්ත්‍රණය ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය පසුබට වන්නේ ඇයි ? විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ප්‍රශ්න කරයි (VIDEO)

වෙරිටේ රිසර්ච් නම් පර්යේෂණ ආයතනය නැවුම් ප්‍රතිපත්තිමය උපකරණයක් නිර්මාණය කර ඇති බවත් මේ ආයතනයේ...

ක්‍රීඩා පුවත්

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නැවතත් හොර රැළ අතටම පත් වෙලා – විපක්ෂ නායක සජිත් (VIDEO)

පාර්ලිමේන්තුවේ 225 දෙනාම එකට එකතු වී දුෂිත වංචාකාරි ක්‍රිකට් පරිපාලනය වෙනස් විය යුතු බවට යෝජනාවක්...

ජනතා ගැටලු

වැටුප් වැඩිකරන ලෙස ඉල්ලා රට පුරා වතු කම්කරුවන් විරෝධාතාවයක (VIDEO)

දැනට ලැබෙන රුපියල් 1000ක අවම වැටුප රු1700ක් දක්වා වැඩිකරන ලෙස ඉල්ලා ඊයේ (21) දිනයේදී රට පුරා වතු...

විශේෂාංග පුවත්

“දුක් විඳින ජනතාව සවිබල ගැන්වූ මහා පෞරුෂයක් අප රටට අහිමි වුණා” – විපක්ෂ නායක සජිත් (VIDEO)

සර්වෝදය සමාජ සංවර්ධන සමාජ සුබසාධන ව්‍යාපෘතියේ නිර්මාතෘ ඒ. ටී. ආරියරත්න මහතාගේ මේ හදිසි වියෝව...

පරිසර පුවත්

දූෂිතයන්ගේ කඩුලු දැවී යයි, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ගැන හේෂාගෙන් ප්‍රබල කතාවක්

වර්තමානයේ රට තුල කතාබහට ලක්ව තිබෙන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංගමයේ සිදුවී ඇති වංචා දුෂණ රාශියක් පිලිබදව...