අදියර 7 කින් යුක්ත ඉන්දීය මහ මැතිවරණයේ 6 වැනි අදියර අදන් (25) ඇරඹේන අතර එහි අවසාන අදියර ජූනි පළමු වැනිදා ආරම්භ වනු ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

6 වැනි අදියරේ දී බිහාර්, බෙංගාලය, දිල්ලි, හර්යානා, ජර්කාන්ද්, උත්තර ප්‍රදේශ් සහ ජම්මු කාශ්මීරයේ එක් ආසනයක් වෙනුවෙන් ඡන්දය පැවැත්වෙයි.

නවදිල්ලි අගනුවර අයත් දිල්ලි ප්‍රාන්තයේ බලයේ සිටින්නේ දූෂණ විරෝධී ආම් ආද්මී පක්ෂයයි. දිල්ලි මහ ඇමැති ධුරය හොබවන්නේ පක්ෂ නායක අරවින්ද් කෙජ්රිවාල්ය.