එළබෙන 16 වනිදා සමගි ජන බලවේගය විසින් සංවිධාන කර ඇති උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරය අනිවාර්යයෙන්ම සිදු කරන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.එම් මරික්කාර් මහතා පවසයි .

ඔහු කියා සිටියේ මෙම උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරය ආණ්ඩුවට නතර කිරිමට නම් කරන්න තිබුණේ ඊයේ ඉදිරිපත් කළ අයවැයෙන් ජනතාවට සහන ලබා දි භාණ්ඩ මිල අඩු කර ජිවන බර අඩු කරමින්, ගොවියන්ට අවශ්‍ය පොහොර ලබා දෙන්න කොහොමද යන්න , ජිවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමට වැඩපිළිවෙළක් ලබා දිම බවයි.

එහෙත් මේ අයවැයෙ එහෙම වැඩ පිළිවෙළක් නොමැති බවත් කොළඹ වටලන්න තිබුණු අන්තිම අවස්ථාව ඊයේ ආණ්ඩුව නැති කර ගත් බවයි මරික්කාර් මහතා කියා සිටියේ .

ආණ්ඩුව විසින් කොවිඩ් නිති, සෙෘඛ්‍ය නිති ගෑසට් මගින් පැනවුවත් ජනතාවගේ පිඩනය නැති කරන්න බැරි බවත් ගොවියන්ගේ දුක් විදින ජනතාවගේ පිඩනය නැති කරන්න විකල්ප ආණ්ඩුව ලෙස සමගි ජන බලවේගය කටයුතු කරන බවයි මරික්කාර් මහතා පවසන්නේ .

සටහන – CJ