පලස්තීන තානාපති කාර්යාලය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන පලස්තීන චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනය නැරඹීම සඳහා විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අද සහභාගී විය.

balavegaya 333645457 748029056676004 4387696552277414836 n

මෙම ප්‍රදර්ශනය පලස්තීන රාජ්‍යයේ තානාපති කාර්යාලය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන අතර පලස්තීන ඉඩම් දින චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනය ලෙස මෙය අද (මාර්තු 15) සිට කොළඹ 7, ලයනල් වෙන්ඩ්ට් කලාගාරයේදී දහවල් 12:30 සිට රාත්‍රී 8 දක්වා සහ මාර්තු 16 සහ 17 දිනයන්හී 9 සිට 9 දක්වා පැවැත්වේ.

ප්‍රමුඛ පෙළේ චිත්‍ර ශිල්පීන් හතර දෙනෙකුගේ සිතුවම්වලින් ප්‍රදර්ශනය හැඩ ගැන්වී ඇත. 

balavegaya image aa62983edd