ඩොලර් මිලියන 300ක රන් සංචිතය ඇතුළුව විදේශ සංචිතය ඩොලර් බිලියන 1.5 දක්වා පහත වැටී ඇති බවට විපක්ෂය පාර්ලිමේන්තුවේදී කළ ප්‍රකාශය රජය ප්‍රතික්ෂේප නොකළ බව ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතා පවසනවා.

මෙය මසක ආනයන අවශ්‍යතාවයට ප්‍රමාණවත් නොවන ඉතිහාසයේ අඩුම සංචිත ප්‍රමාණය බවයි ඔහු පැවසුවේ.

මේ හේතුවෙන් අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය හා ඉන්ධන හිඟයක් මතුවන බවත්, ඉදිරියේදී රටේ විදුලිය විසන්ධි වීමට ඉඩ ඇති බවත් ඔහු සඳහන් කළා.

එමෙන්ම ඉතිහාසයේ මුල්වරට තෙල් පිරිපහදුව ද වසා තබා ඇති මේ මොහොතේ කල් වේලා ඇතිව රට දැනුම්වත් කරන්නේ නම් නිෂ්පාදකයන් හා ව්‍යාපාරිකයන් පූර්ව සූදානමකට යොමුවිය හැකි බවයි ඔහු පැවසුවේ.

මේ රජය බලයට පත්වන විට ඩොලර් බිලියන 7 ක් පමණ වූ විදේශ සංචිතය අද වන විට ඩො බි. 1.2 දක්වා අඩුවූයේ මේ රජය රාජ්‍ය පාලනයට වඩා සහචරයන්ට සහන දීම මුල් කොට සැලකූ නිසා බවද ඔහු සඳහන් කළා.

කොළඹ විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතා මේ බව සඳහන් කළා.