සීමා නීර්ණය කිරීමේ ජාතික කමිටුව හරහා මැතිවරණ කල් දැමීමේ කූට මෙහෙයුමක ආණ්ඩුව මේ වන විට සිටින බවත් එම උත්සාහය කෙසේ හෝ පරාජය කර වහා මැතිවරණයක් සදහා ඉඩ ප්‍රස්ථාව සලස්වන බවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය ජී.එල් පීරිස් පවසනවා.

මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින් මන්ත්‍රීවරයා සදහන් කළේ, අවශ්‍ය මොහොතේදී ඒ සදහා අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමටද සූදානම් බවයි.

ජනතාව තුළ ආණ්ඩුවට ඇති අකමැත්ත මැතිවරණයට ගියහොත් ඔප්පු වන බැවින් එය නැවැත්වීම සඳහා ආණ්ඩුව උත්සාහ දරමින් සිටින බවයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය ජී එල් පීරිස් වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.