යම් යම් විකල්ප ජනමතවල අභිලාෂයන් වී ඇත්තේ කාන්තාවන්ට මුදල් ඉපැයීම සඳහා පහත් රැකියා හඳුන්වා දීම බවත් සංස්කෘතියක් අභිමානයක් සහිත මවට සුවිශාල ගෞරවයක් ඇති රටක මවට කාන්තාවට අපහාස කරන කාන්තාව පහත් තත්ත්වයට පත් කරන නායකයන්ට බලය ලබා දිය යුතු ද කියා ජනතාව බුද්ධිමත්ව සිතිය යුතු බවත් අධිනීතීඥ මානෙල් කුමාරිහාමි මහත්මිය පසුගියදා ගාල්ලේ පැවැති සමගි වනිතා බලවේගයේ මහා සමුළුව අමතමින් පැවසීය.

අධ්‍යාපනයක් නොමැති කාන්තාවක් තටු නැති කිරිල්ලියක් වැනි නිසා කාන්තාවන්ටත් දරුවන්ටත් එක හා සමානව අධ්‍යාපනය ලැබීමේ අවස්ථාව ලබා දිය හැකි නායකත්වයක් රටට අවශ්‍ය බවත් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා හැර මේ රට පාලනය කරන්න කිසිදු පුද්ගලයෙක් නොමැති බවත් ඇය වැඩිදුරටත් පැවසීය.