සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂ ද සිල්වා මන්ත්‍රීවරයා සහ විදේශ කටයුතු ඇමති අලී සබ්‍රි මන්ත්‍රීවරයා අතර ඊයේ පාර්ලිමේන්තුව තුලදී කිසියම් නොසන්සුන්තාවක් දක්නට ලැබුනා.

එම නොසන්සුන්තාව ඇතිවීමට හේතු වූයේ අලී සබ්‍රි අමාත්‍යවරයා, රාජ්‍ය ආයතන වල ඔන්ලයින් පද්ධති නිර්මාණය කිරීම තම ආණ්ඩුවෙන් සිදුකල ක්‍රියාවක් යැයි පාර්ලිමේන්තුව තුල පැවසීමත් සමඟයි.

ඉන් පසුව හර්ෂ ද සිල්වා අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ රාජ්‍ය ආයතන වල ඔන්ලයින් පද්ධති නිර්මාණය කිරීම යහපාලන ආණ්ඩු සමයේ මංගල සමරවීර අමාත්‍යවරයාගේ මුලිකත්වයෙන් සිදුවූ ඉතා යහපත් ක්‍රියාවක් බවත් ජනතාවට කිසිඳු සේවාවක් නොකරන වත්මන් ආණ්ඩුවේ අලී සබ්‍රි වැනි අමාත්‍යවරයෙක් මෙවැනි පුරසාරම් දෙඩීම මගින් වරදී මතයක් සමජගතවන බවයි.

“මේ මිනිස්සු මේක අවුල් කළා. ඒ හින්දා විදේශගත වන වැඩි දෙනෙකුට බලන් ඉන්න වුණා.

ඒකයි වුණේ. අපි අවංකව කතා කරමු. මම කියන්නේ අපි අවංක වෙමු. මේක කරපු මනුස්සයට අපි අවංක වෙමු.

කෑ ගහන්න එපා මනුස්සයෝ…

මම මගේ ගැන නෙවෙයි නිනිහෝ කියන්නේ, මම කවදාවත් එහෙම කියල නෑ

මම කියන්නේ මංගල සමරවීර ගැන. අත්ත කියනවා මනුස්සයෝ ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම පිස්සු විකාර කළේ”