බදු අයකරගනිමේදී කිසියම් සාධාරණත්වයක් තිබිය යුතු බවත් සුව සැරියටත් වැට් බදු අයකරගැනීමේ සුදානමක් තිබෙන බවත් සමගි ජන බලවේගයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා මහතා අද (06) පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසුවා.

බදු ආදායම අත්‍යවශ්‍ය බව රජය කියන නමුත් බදු වල සාධාරණත්වයක් තිබිය යුතු බව හර්ෂ ද සිල්වා මහතා සඳන් කරනවා.

ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා මහතා වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේ,

“බදු ගහන යම් යම් අයිතම නැවත සලකා බලන ලෙස අප කිව්වා.පනත විවාදයට ගන්නා අවස්ථාවේදී සංශෝධන ඉදිරිපත් කරන බව රජය කිව්වා. ලදරු පෝෂණයට අවශ්‍ය දේවල් ගැන අවධානය යොමු කළ යුතුයි. ඒවටත් වැට් ගහලා තිබෙනවා. පොහොර සඳහාත් වැට් බදු පනවා තිබෙනවා. ඩීසල් වලටත් වැට් එක ගහනවා.උපකරණ නැති නිසා බොහෝ රෝහල් වල පරීක්ෂණ කරන්නේ නැහැ.”