නැවත දැනුම්දෙන තුරු කෝප් කමිටු රැස්වීම් අත්හිටවූ බව, කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා අද (17) පැවසුවා.

මේ බව පැවසුවේ, විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා කළ විමසීමකට පිළිතුරු ලබාදෙමින්.

ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ, දැනට උද්ගතවී ඇති ගැටලුකාරී තත්ත්වය නිරාකරණය කිරීමෙන් අනතුරුව එම කමිටු රැස්වීම් නැවත ආරම්භ කරන බවයි.