තැපැල් වෘත්තිය සමිති විසින් අනිද්දා(10) පස්වරු 4 සිට ලබන 12 වනදා මධ්‍යම රාත්‍රි 12 දක්වා යළි සංකේත වැඩ වර්ජනයකට අවතීර්ණ වීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

මහනුවර තැපැල් කාර්යාල ඇතුළු තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සම්පත් විකිණීම අත්හිටුවීම ඇතුලු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් මෙම වැඩ වර්ජනය පැවැත්වීමට තීරණය කර ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

තැපැල් සේවකයින් නුවරඑලිය තැපැල් කාර්යාලය ඇතුළු සම්පත් විකිණීමට විරෝධය පළකරමින් මීට පෙර දින තුනක වැඩවර්ජනයක් ක්‍රියාත්මක කල අතර ඉදිරි දිනයන්හිදී පැවැත්වීමට නියමිත වැඩ වර්ජන, පසුගිය වැඩවර්ජන වැඩසටහන් වලම දිගුවක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වන බවයි සදහන් වන්නේ.