ඩයනා ගමගේ මන්ත්‍රීවරියගේ මන්ත්‍රී ධුරය අහෝසි කෙරුණද ඇය මන්ත්‍රීවරියක ලෙස ගත් තීරණ කිසිවක් අහෝසි නොවන බව පාර්ලිමේන්තු ප්‍රධානීහු පවසති.

ඩයනා ගමගේ මන්ත්‍රීවරියක ලෙස සිටියදී ගත් තීරණ කිසිවක් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 69 වගන්තිය අනුව අහෝසි නොවන නමුත් ඇය ලබාගත් වැටුප් සහ වරප්‍රසාද අධිකරණ නියෝගයකින් නැවත ලබාගතහැකි බව පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය මහලේකම් සහ කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී නීතිඥ චමින්ද කුලරත්න ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුවේදී පනත් සම්මත කිරීමේදී ඇය ලබාදුන් ඡන්ද මෙන්ම අනෙකුත් තීරණ ද අහෝසි නොවන බවයි ඒ මහතා ප්‍රකාශ කර තිබෙන්නේ.