සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨ සිසු විරෝධතාව අතරතුරදී සිසුන් 21දෙනකු පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

එසේ අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙන්නේ විරෝධතා පාගමන විසුරුවා හැරීමට පොලීසිය විසින් ජල ප්‍රහාරයක් ද එල්ල කිරීමෙන් අනතුරුවයි.

මරදාන පොලීසිය අසල සිට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය දක්වා මෙම විරෝධතා පාගමන සංවිධානය කර තිබූ අතර පොලිසිය විසින් ඩීන්ස් පාර වසා දැමීම හේතුවෙන් එම සිසුන් මරදාන පොලීසිය අසල සිට විරෝධතාවයේ නිරත විය.