ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් භාවිත කරන උපකරණවලටත් වැට් බදු ගැසීමට රජය තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වන බැවින් එම වැට් බදු හෝ ඉවත් කරන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටින බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අද (8) පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.

විපක්ෂ නායකවරයා මේ බව කියා සිටියේ අද (8) පාර්ලිමේන්තුවේදී ස්ථාවර නියෝග 27 (2) යටතේ ආබාධිත පුද්ගලයන් මුහුණ දෙන ගැටලු සම්බන්ධයෙන් රජයෙන් ප්‍රශ්න කරමිනි.

2012 වසරේ සිදුකළ සංගණනය අනුව මෙරට තුල ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් සමස්ත ජනගහණයෙන් 8.7%ක් හෙවත් ලක්ෂ 16ක් බව හඳුනා ගෙන ඇති බවත් මේ වන විට වසර ගණනාවක් පුරා ආබාධිත පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙන් සංගණනයක් සිදු නොවූ නිසා මෙම අගය මීට වඩා වැඩි විය හැකි බවත් එසේම පෙර කී සංගණනය සඳහා භාවිත කළ ක්‍රමවේදය හේතුවෙන් විශාල පිරිසක් ඒ සඳහා ඇතුළත් වී නොමැති බවත් විපක්ෂ නායකවරයා පැවසීය.

එසේ ම 2003 වසරේ ආබාධිත පුද්ගලයන් සම්බන්ධ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති බවත් 2016 දී එක්සත් ජාතීන්ගේ ආබාධිත පුද්ගලයන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ප්‍රඥප්තියට එකඟ වී ඇති බවත් එබැවින් ඊට අදාළ නීතිමය ප්‍රතිපාදන ඇති කිරීමට නෛතික බැදීමක් තිබුණත් ඒ සදහා සක්‍රීය දායකත්වයක් රජය විසින් ලබා දෙන බව දක්නට නොමැති බවත් විපක්ෂ නායකවරයා පැවසීය.

මෙවැනි ආබාධිතතා පුද්ගලයන් සිටීම සමස්ත පවුලටම බලපෑමක් සිදුවන බැවින් එවැනි පීඩාවට පත් පවුල් ඒකක විශාල සංඛ්‍යාවක් ඇති නිසා රජයේ සුවිශේෂි අවදානය යොමු විය යුතු බවත් විපක්ෂ නායකවරයා අවධාරණය කළේය. එමෙන් ම රණසිංහ ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිවරයාගේ සමයේ පවා චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරමින් රාජ්‍ය සේවයට බඳවා ගැනීමේ දී සුදුසුකම් මත ආබාධිත ප්‍රජාවට 3%ක වරප්‍රසාදයක් ලබා දුන්නත් අද එය ක්‍රියාවට නංවා නැති බවත් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මෙහි දී පැවසීය.