මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මන්ත්‍රීවරයා කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය ධූරය හොබවන සමයේ රට තුල පොහොර තහනම් කරමින් විශාල කෘෂිකර්ම අර්බුදයක් ඇතිකිරීමේ ප්‍රතිපලයක් ලෙස ලංකාවට නොගේන්වූ පොහොර විශාල ප්‍රමාණයකට ජනතා මුදල් මිලියන ගණනක් හේතු රහිතව චීනයට ගෙවීමට සිදුවිය.

මෙම මුදල් අවභාවිතව පිළිබඳව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ආණ්ඩුවෙන් ප්‍රශ්න කර සිටියේය.

බාල පොහොර ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් වත්මන් කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා පවා අලස, මන්දගාමී ක්‍රියාදාමයක නිරත වන බවත් එය කනගාටුවට කරුණක් බවත් මෙහිදී විපක්ෂ නායකවරයා පැවසීය.

විගණකාධිපති වාර්තාව කෝප් කමිටුවට ගිය අවස්ථාවක ඒ සම්බන්ධ නෛතික ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම වත්මන් කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයාගේ වගකීම බවත් ඒ සම්බන්ධ නිසි ක්‍රියාමාර්ග නොගැනීම තුළ රටටත් ජනතාවටත් විශාල පාඩුවක් සිදුව ඇති බැවින් ඊට අදාළ වරදකරුවන්ට දඩුවම් ලබා දීමේ ක්‍රියාවලියට යොමු නොවීම ගැන වත්මන් කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයාද වගකිව යුතු බවත් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අද (8) පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.

මෙය මාස ගණනාවක ගැටලුවක් බැවින් තවදුරටත් කල් නොඉල්ලා මේ ගැටලුවට වහාම විසදුම් ලබා දිය යුතු බවත් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.