පසුගිය වකවානුවේ අසූචි නැව සම්බන්ධයෙන් විගණකාධිපති වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට එළිදරව් නොකරන්නේ මන්දැයි වහාම කිව යුතු බවත්, අදාල නැවට සිදුවිය කුමක්ද යන්න පැහැදිලි කළ යුතු බවත්, ඊට ගෙවූ මුදල්වල වටිනාකම කුමක්දැයි පැහැදිලි කළ යුතු බවත් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පැවසීය.

රටේ මෙතරම් ඩොලර් හිඟයක් තිබියදී අදාළ නැවට මුදල් ගෙව්වේ කෙසේදැයි හෙළිදරව් කළ යුතු බවත් ඒ මහතා පැවසීය.